Ali Ayoub, MSc, GMP

1663336607708

Rådgiver

Jeg har en kandidatgrad i medicinalkemi fra Aarhus Universitet med specialisering i organisk syntesekemi og farmakologi. Jeg er efteruddannet i GMP-reguleret lægemiddelfremstilling fra uddannelses- og udviklingscenter for farmaceutisk praksis, Pharmakon, og har efterfølgende fulgt fagdidaktiske kurser som postgraduat kemistuderende på Aarhus Universitet.

I øjeblikket er jeg rådgiver hos Center for Psykedelisk Dannelse (Cepda), og konsulent og forsker i en nyopstartet virksomhed, der fremstiller naturlægemidler udvundet fra ikke-psykedeliske svampe. Jeg var kortvarigt bestyrelsesmedlem i Netværk for Psykedelisk Forskning, og har ellers arbejdet med fødevarevidenskab, herunder som ledende fødevarekemiker i en cannabisvirksomhed, hvor jeg udviklede økologiske ekstraktionsmetoder til udvinding og oprensning af hampefrøprotein.

Jeg brænder for skadesreduktion og stofvidenskab, og mener, at kombinationen er særlig, fordi skadesreduktion gør videnskab relaterbar ved at sætte den i øjenhøjde med stofbrugeren, mens videnskab klæder stofbrugeren på til en skadesreducerende, sundhedsfaglig tankegang, der kan forudsige og afhjælpe udbredte stofproblematikker. Jeg kan bidrage til dette ved at simplificere og afmystificere kemi og farmakologi igennem min baggrund i formidling og webudvikling.

Jeg mener, at min mission overlapper med Cepdas, hvorfor det selvfølgelig kun giver mening at stille mig til rådighed som rådgiver.