Kamilla Veirum Høgsgaard, BOT

Kamilla

Illustrator

Instagram

Jeg blev uddannet ergoterapeut, sommeren 2021, med fokus på psykiatri – psykoser og skizofreni og temaerne stigmatisering, behandling og patientliggørelse, interesserede mig særligt. Sideløbende med mit studie, åbnede en ny verden sig for mig, da jeg i 2014 havde et psykotisk udbrud, som slog hul igennem, til en anden del, af min bevidsthed. Dette satte skub i indre processer, læringsmuligheder og det gav ordene ’mystik’ og ’magi’ en ny dimension, som tidligere, havde stået i skyggen af, samfundets fornuft og århundreders interneringsperiode med korrigering og fremmedgørelse fra, et naturligt perspektiv – vores underbevidsthed. Perspektivet er ikke fremmet for os, for vores oplevede verden, er farvet af, vores indre liv. Broen mellem det indre og det ydre liv, er op til hver enkelt person, at bygge og opdage. Hvert menneske står selv med ansvaret for sin egen udvikling og jeg er nysgerrig på, hvordan psykedelika kan underbygge en udvikling og et fælles sprog, et fællesskab og en oplevelse af, at kunne tage ansvaret for, sig selv og de ringe man vælger, mere eller mindre bevidst, at sende ud i verden, i det danske land. Mit særlige omdrejningspunkt som frivillig i Cepda er at bibringe filosofiske og etiske overvejelser. Mit håb er, at det ved fælles indsats, bliver muligt at rykke på regide, usammenhængende samfundsnormer og strukturer – og bane vejen for, at der er plads til de mennesker der frivilligt og ufrivillligt, beskæftiger sig med alt det, vi ikke ser, eller får talt om. Derudover illustrerer jeg digital kunst og tegninger til artikler og andet der kan beskrives i billeder. Besøg evt min Instagram side @KVHstudio.