Handels- og abonnementsbetingelser

Generelle oplysninger

Center for Psykedelisk Dannelse ApS
Chr. Winthersvej 6G
6000 Kolding
CVR nr.: 42418048
Telefon: +45 22149328
E-mail: kontakt@psykedeliskdannelse.dk

Priser

Hos Center for Psykedelisk Dannelse tilbyder vi medlemskaber i tre forskellige kontingentklasser. 
Priser er som fremgår:
Studerende/Lavindkomst – 400 kr/år
Frænde                                 – 600 kr/år
Professionel                        – 900 kr/år

Medlemskabet fornyes automatisk til fuld kontingentsats på købsdatoen hvert år. 

Kontingentet fungerer som et abonnement og der vil blive opkrævet betaling én gang årligt på det af kunden oplyste betalingskort. Medlemskabet har først virkning fra det tidspunkt, hvor Center for Psykedelisk Dannelse har modtaget betalingen. Eftersom medlemskabet fungerer som en abonnementsordning, er der opstillet et særskilt sæt vilkår for denne ordning. Disse vilkår kan findes nederst på siden her. 

Billetriser ved vores arrangementer varierer afhængigt af omkostninger forbundet med afholdelsen. 

Hos Center for Psykedelisk Dannelse tager vi forbehold for eventuelle fejl i vores angivne priser

Betaling

Center for Psykedelisk Dannelse ApS modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard. Betalingen vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes eller indløses. Alle beløb er angivet i DKK. Danske kroner og inkl. moms. Der tages forbehold for fejl i angivne pris samt udsolgte/udgåede varer. 

Center for Psykedelisk Dannelse bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Dette betyder, at uvedkommende ikke kan tilgå og aflæse de angivne oplysninger. 

Center for Psykedelisk Dannelse opbevarer ikke kreditkortoplysninger, medmindre du har valgt funktionen Gemt Kort. Kreditkortoplysninger håndteres af betalingsudbyderen/udbyderne. 

Levering

Ved salg af medlemskab/abonnement til organisationen, er dette gyldigt fra det øjeblik betalingen er modtaget. Kunden vil modtage en e-mail med bekræftelse på sit medlemskab. 

Ved køb af en eller flere billetter til et af organisationens arrangementer, leveres disse til kundens e-mailadresse. 

Læs mere om din reklamationsret på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside

Refusion

Hvis der er tale om refusion, bedes du medsende bankoplysninger i form af reg. nr. og kontonr., så det aftalte beløb kan overføres. Oplysningerne kan uden risiko oplyses pr. mail eller anden elektronisk form, da det ikke er følsomme oplysninger og kun vil blive anvendt til vores opfyldelse af refusionen.

Fortrydelsesret

Kunden har 14 dages fortrydelsesret. Fortrydelse skal anmeldes til Center for Psykedelisk Dannelse seneste 14 dage efter købet. Meddelelsen skal gives pr. mail på kontakt@psykedeliskdannelse.dk. I meddelelsen skal der tydeligt gøres opmærksom på, at kunden ønsker at benytte sin fortrydelsesret. 

Kunden skal selv afholde eventuelle omkostninger forbundet med returnering af vare/ydelse/tjeneste. 

Køber er ikke berettiget til renter ved tilbagebetaling af beløbet. Tilbagebetaling skal finde sted uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor Center for Psykedelisk Dannelse har modtaget meddelelse om, at kunden ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret. Center for Psykedelisk Dannelse har dog ret til at tilbageholde tilbagebetalingen, indtil organisationen har modtaget vare/ydelse/tjeneste retur fra kunden. 

Tilbagebetalingen gennemføres med samme betalingsmiddel, som kunden benyttede ved den oprindelige transaktion, medmindre kunden udtrykkeligt har indvilget i noget andet. 

Varer undtaget fortrydelsesretten

Følgende varetyper indgår ikke i fortrydelsesretten: 

  • Varer, som er fremstillet efter forbrugerens specifikationer eller har fået et tydeligt personligt præg.
  • Forseglede varer, som af sundhedsbeskyttelses- eller hygiejnemæssige årsager ikke er egnet til at blive returneret, og hvor forseglingen er brudt efter leveringen.
  • Varer, der grundet sin art bliver uløseligt blandet sammen med andre ved levering.
  • Varer, hvor plomberingen er brudt.
  • Udførte ikke-finansielle tjenesteydelser, hvis levering af tjenesteydelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse af, at fortrydelsesretten ophører, når tjenesteydelsen er fuldt udført.
  • Levering af digitalt indhold, som ikke leveres på et fysisk medium, hvis udførelsen er påbegyndt med forbrugerens forudgående udtrykkelige samtykke og anerkendelse heraf, at vedkommende dermed mister sin fortrydelsesret.
  • Aviser, tidsskrifter eller magasiner dog undtaget abonnementsaftaler for sådanne publikationer.
  • Aftaler indgået på offentlig auktion.
  • Varer, der forringes eller forældes hurtigt.

Lovvalg og værneting

Enhver aftale indgået med Center for Psykedelisk Dannelse igennem webshoppen eller hjemmesiden er underlagt dansk ret og skal fortolkes i overensstemmelse hermed uden hensyn til danske regler om international privatret, i det omfang sådanne regler ville føre til et andet lovvalg end dansk ret. 

I tilfælde af tvister skal disse indbringes for retten på Center for Psykedelisk Dannelse hjemsted. 

Klagemulighed

En klage over en vare eller tjenesteydelse kan indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg. 
Du kan klage til Center for Klageløsning via Klageportalen for Nævnenes Hus. 
Link: Klageportalen for Nævnenes Hus

Hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land, kan du angive din klage i EU Kommissionens online klageplatform. 
Platformen findes her: https://ec.europa.eu/consumers/odr/
Angiver du en klage her, skal du oplyse vores e-mailadresse: info@psykedeliskdannelse.dk

Abonnementsbetingelser

Nedenfor fremgår betingelserne for at indgå en abonnementsordning mellem Center for Psykedelisk Dannelse og en fysisk person, der ønsker medlemskab af organisationen, og på hvilke vilkår en sådan ordning bliver indgået. 

Ved abonnementet mellem medlemmet og organisationen forstås en abonnementsordning, hvor medlemmet automatisk betaler og fornyer sit medlemskab af organisationen. Abonnementet faktureres årligt og betales forud. 

Betaling

Ved oprettelse af abonnement hos Center for Psykedelisk Dannelse accepterer medlemmet, at der oprettes en betalingsaftale, og at Center for Psykedelisk Dannelse trækker betalingen automatisk fra medlemmets betalingskort. 

Center for Psykedelisk Dannelse fornyer abonnementet og trækker beløbet fra medlemmets årligt. Abonnementsperioden løber fra det tidspunkt, hvor Center for Psykedelisk Dannelse modtager den første betaling fra medlemmet og et år frem. 

Medlemmet skal sikre, at der er penge på betalingskortet forinden den automatiske betaling sker. 

Hvis betalingen og dermed fornyelsen af abonnementet fejler (kort udløbet, inddraget eller lign.) orienteres medlemmet herom via e-mail. Derefter har medlemmet 8 dage til at gennemføre betalingen, før Center for Psykedelisk Dannelse spærrer for brugen af abonnementet, dvs. suspenderer medlemskabet indtil betaling er sket. I e-mailen vil der blive oplyst, hvordan medlemmet gennemfører betalingen ved at angive nye betalingsoplysninger og dermed bliver i stand til at fortsætte abonnementet. 

Kvittering

Abonnementet gælder et år frem, og ved fremtidig fornyelse for ét år ad gangen. Center for Psykedelisk Dannelse trækker automatisk abonnementsbetaling, indtil medlemmet opsiger abonnementet. Medlemmet får en kvittering på alle betalinger sendt via e-mail samt en kvittering på indgåelsen af selve abonnementet ved første betaling. 

Ændring af abonnement

Medlemmet kan til enhver tid opsige eller ændre abonnementet. Sker dette, ophører abonnementet, og den hermed forbundne årlige fakturering. Ved opsigelse/udmeldelse tilbagebetaler Center for Psykedelisk Dannelse ikke kontingent for indeværende kalenderår. Hvis medlemmet ønsker at fortsætte med sit medlemskab skal der på ny oprettes en abonnementsordning. 

Hvis medlemmet skifter kort eller af anden årsag ønsker at ændre oplysningerne, der er tilknyttet medlemmets betalingskort, kan dette gøres over hjemmesiden på medlemmet profilside. Her fremgår alle oplysninger, der er tilknyttet abonnementet.