Center for Psykedelisk Dannelse

Center for Psykedelisk Dannelse er et socialøkonomisk kooperativ der arbejder for, at skabe bæredygtige strukturer der empatisk rummer og støtter individer der har valgt, eller overvejer, at begive sig ud i det psykedeliske landskab.
Vi gør dette ved at engagere os i skæringspunktet mellem folkesundhed, folkeoplysning og politisk beslutningstagning. Her skaber vi rum for individuel og kollektiv udforskning og udvikling af modeller for en helhedsorienteret, informeret og socialt bevidst integration af psykedeliske substanser for individ som samfund.
Vores første store aktivitet er organiseringen af konferencen Psykedelisk Dannelse 2021. Konferencen vil danne grobund for vores videre arbejde med at modne den psykedeliske videnskultur i Danmark gennem bl.a. workshops, konferencer, uddannelsesmateriale, oplysningskampagner og international samarbejde.

Støt sagen ved at blive medlem, frivillig, give feedback eller på anden måde engagere dig i det psykedeliske miljø med hjerte og ånd.

Netværk for Psykedelisk Forskning

I Netværk for Psykedelisk Forskning (NPF) vil vi først og fremmest gerne skabe et tværfagligt netværk for studerende og akademikere med interesse for psykedelika.
Med dette netværk håber vi at skabe grobund for forbindelser, idéer og samarbejde mellem mennesker med en videnskabelig interesse.

I NPF sigter vi efter, at blive en troværdig og anerkendt stemme i den offentlige danske debat. En stemme som står for en saglig og kvalificeret debat om psykedelikas positive og negative potentialer, baseret på den videnskabelige evidens vi har til rådighed samt de videnshuller der er. Videnskabelig evidens og metode er blot én brik ud af mange til at belyse det psykedeliske felt, og selvom vi favner en bred palette af videnskabelige retninger, ønsker vi at indgå i samarbejder med andre organisationer der kan belyse dette komplekse felt fra andre vinkler. Derfor har vi til denne konference bidraget med sparring angående koncept, talere og debattører.

Psykedelisk Samfund

Psykedelisk Samfund er en forening der arbejder for den sunde integration af psykedelika i det moderne samfund. Både igennem vidensdelende arbejde som foredrag, konferencer, en informationsrig hjemmeside, via sociale og kulturelle arrangementer henvendt til det "psykedeliske" miljø, og via engagement i den offentlige debat igennem artikler, interviews og journalistkontakt.

Medlemsskab koster 250 kr årligt, som støtter foreningens arbejde, giver rabat på arrangementer og desuden adgang til medlems-begivenheder.
Se psykedelisksamfund.dk

Arrangørgruppen: 

Kevin Mikkelsen – Stifter af Center for Psykedelisk Dannelse
Alexander Grigat – Indehaver af podcastet ‘Den Forbudte Skole’
Mie Lykke Jeppesen – Udviklingskoordinator i Center for Psykedelisk Dannelse
Martin Kufahl – Formand i Psykedelisk Samfund
Benjamin Christensen – Projektleder i Center for Psykedelisk Dannelse
Benny Mathiesen – Grafisk designer i Center for Psykedelisk Dannelse