Efter årtiers stigmatisering og udelukkelse fra normalsamfundet er psykedeliske substanser med hastige skridt på vej tilbage. Forskere og entusiaster i græsrodsbevægelsen har i mange år skullet kæmpe for at åbne op for en saglig dialog om potentialet i denne klasse af substanser. Denne kamp har nu båret frugt. Man kan nu høre om psykedeliske substansers helende potentiale fra kendisser som Casper Christensen og på temalørdag på Danmarks Radio. Psykedeliske substanser bliver promoveret som alt fra bevidsthedsudvidende til naturforbindende til helbredende til revolutionerende for både individ, sundhedssektor og samfund.

 

I takt med den stigende mediebevågenhed, får mange mennesker – heriblandt unge og mennesker i sårbare situationer – i stigende grad øjnene op for psykedelika som en potentiel kur mod alt fra manglende kreativitet til angst og selvmordstanker. Diverse facebook-fora giver et indblik i hvordan denne interesse fører til selv-medicinering og en stor variation i brugsmønstre.

 

 

 

 

Den aktuelle offentlige mediering af psykedeliske substanser kan til tider virke lovprisende med lovende forskningsresultater, farverige medieindslag, firmaers salgsnarrativer, samt stigende promovering fremkommelig for børn og unge på sociale medier. Mens denne anerkendelse er vigtig og ofte berettiget, er der også skyggesider og faldgruber som er vigtige at have for øje, i takt med den stigende interesse for psykedeliske substanser.

 

Der er et presserende behov for en forøget forståelse for, og kendskab til, de omstændigheder, forberedelser og integrations-processer der er nødvendige for at optimere fordele og reducere mulige negative konsekvenser ved den psykedeliske oplevelse. Der er derudover behov for at skabe et forum hvor erfarne og vidende fagpersoner kan mødes og erfaringsudveksle og dygtiggøre sig, samtidig med at mindre-erfarne og nysgerrige tager del i dannelsesprocessen.

 

Målet med konferencen er derfor ikke blot en præsentation af den nyeste forskning, men en modning af kulturen og en dannelse af alle der er engageret i konferencen, fra oplægsholder til frivillig til deltager.

Psykedelisk Dannelse 2021 er derudover et forsøg på en nuancering af debatten indefra, fra den mangfoldige skare af folk hvis berøringsflade på den ene eller anden måde har at gøre med psykedeliske substanser. Vi ønsker på denne måde at mangfoldiggøre diskursen omkring denne klasse af substanser, give indblik i miljøet, stimulere dialog og bygge bro på tværs af sociale og professionelle skel.

 

Psykedelisk Dannelse 2021 vil tage den deltagende gennem psykedelikaens historie globalt og nationalt. Gennem de smukke oplevelser såvel som de udfordrende oplevelser. Gennem forberedelsen og integrationen. Og gennem nogle af de forskellige forståelsesrammer og praksisser der kan anvendes for at tilgå den psykedeliske oplevelse. Alt dette italesat og debatteret af nogle af de mest kyndige individer på området i Danmark.

 

Det er vores håb at deltageren ved Psykedelisk Dannelse 2021 kommer til at gå derfra med et mere nuanceret billede af den psykedeliske oplevelse og det “psykedeliske miljø”. Med en sund respekt, og en personlig og social ansvarstagen. Dette på baggrund af en øget forståelse for substansernes historie og potentielle implikationer – positive og negative – for individ som samfund.