Helhedsorienteret

Den psykedeliske oplevelse og kultur er meget mere end forskning og behandling af psykiske sygdomme. Det er med konferencen vores mål at favne bredt med henblik på at udvide danskernes sprog for og forståelse af den psykedeliske oplevelse så det ikke kun centrerer sig om patologi og neurologiske funktioner. Dette for at udvikle den psykedelisk kultur i Danmark, samt at favne og udforske den rige kulturhistorie, videnstraditioner og mangfoldige praksisser der har forholdt sig til disse substanser gennem menneskedens historie. Sådan skaber vi rum for inspiration til og berigelse af vores egen kultur og eksistens.

Multidisciplinært og bredt funderet

For at udvide vores sprog og forståelse ønsker vi at inkludere undergrundsterapeuter, forskere fra forskellige discipliner, meningsdannere, og repræsentanter for interesseorganisationer på det mentale sundhedsområde og stofpolitik. På denne måde sikrer vi bedst at fagfolk såvel som lægmand er bredt informeret og har øje for de mange aspekter af samfund og individ som psykedelika potentielt berører.

Ikke-kommerciel platform

Den mentale sundhedsindustri og wellness-industrien er milliard-foretagender. Pengene fosser ind på det ‘psykedelisk marked’ og en række aktører står klar til at lukrere på disse substansers helbredende potentiale. I sådanne tider er det vigtigt at have et forum der er uafhængigt af kommercielle interesser.

Konferencen er ikke en kommerciel platform hvor enkelte terapeuter eller virksomheder udbreder og promoverer deres egen praksis eller produkt. Konferencen er et sted for videns- og erfaringsudveksling og dialog på tværs af professionelle og sociale skel. 

Lokalt forankret

Vi ønsker at stimulere en indfødt videnskultur, så vi bidrager til at den stigende opmærksomhed på psykedeliske substanser i Danmark går hånd i hånd med antallet af kyndige personer på området. Vi ønsker derfor at skabe en platform hvor lokale/nationale fagfolk, kunstnere, praktiserende og brugere kan danne netværk og dele deres viden og erfaringer.