Nyhedsbrev februar 2022

Kære medlemmer og andre interesserede

I dette nyhedsbrev kan du bl.a. læse lidt om Cepdas nytilknyttede rådgiver, om nye videoer fra efterårets konference, om hvad en triprapport er for en størrelse, samt hvorfor vi har besluttet os for at bringe udvalgte af sådanne på bloggen.

Webinar om spørgeskemaundersøgelse

Tidligt på måneden afholdte vi et webinar baseret på en spørgeskemaundersøgelse omkring bivirkninger ved brug af psykedelika. Spørgeskemaundersøgelsen, som vi initierede i regi af Netværk for Psykedelisk Forskning, var aktiv det meste af 2021 og nåede at samle næsten 200(!) danske besvarelser. Resultaterne herfra blev præsenteret af bestyrelsesmedlem i Cepda, Benjamin Christensen, foran de knap 20 fremmødte. Vi havde efterfølgende en givtig snak om blandt andet det såkaldte hallucinogen persisting perception disorder (HPPD), dets udbredelse og dets forskellige klassificeringer. Resultaterne fra undersøgelsen vil blive offentliggjort senere i et indlæg på bloggen.

Ny rådgiver slutter sig til Cepda-holdet! 

Vi er meget stolte over at kunne præsentere læge og ph.d. studerende Mathias Ebbesen Jensen som rådgiver for Center for Psykedelisk Dannelse. Mathias forsker i terapeutisk brug af psilocybin mod alkoholafhængighed ved Psykiatrisk Center København, Rigshospitalet. Derudover gør han en dyd ud af at formidle sin store viden til alle interesserede og bidrager dermed allerede til Cepdas vision om at stille saglig information til rådighed for alle. Mathias deltog bl.a. i en paneldebat ved ‘Psykedelisk Dannelse 2021’, og d. 30. marts vil han for alvor sætte psykedelika på det officielle Danmarks dagsorden. Her vil han fortælle om psykedelikas effekt på afhængighed i den afsluttende præsentation på KL’s årlige rusmiddelkonference – foran hele landets beslutningstagere på rusmiddelområdet. Mathias vil bidrage til Cepda med sin store viden om forskningen på området, viden om afhængighed, psykiatrien og lægefagligheden. Mathias vil også være at finde som taler på Nordic Psychedelic Conference i Oslo. Medlemmer og andre interesserede vil allerede kunne få glæde af samarbejdet i løbet af i år. Mere herom i et kommende nyhedsbrev.

Nye videoer fra efterårets konference

Vi har i løbet af februar udgivet fire nye videooptagelser fra efterårets konference, så der er lidt at lade sig underholde af de sidste par kolde aftener, inden foråret for alvor tager ved.

Det første oplæg er psykolog Rebecca Russell’s  ‘Psykedelisk integrationsterapi – Fra trip til transformation‘. 

Rebecca er cand.psych.aut., og var en af de første psykologer der offentligt tilbød psykedelisk integrationsterapi i sin praksis.

I oplægget kommer Rebecca bl.a. ind på hvordan integrationsterapi har et andet udgangspunkt end almindelig samtaleterapi, da den tager udgangspunkt i den psykedeliske oplevelse og dermed transpersonlig psykologi, spiritualitet, filosofi og en fælles forståelse af, at vi er forbundet.

 

Det andet oplæg ‘Gør psilocybin os til bedre moralske mennesker?‘ er af Victor Lange som er ph.d. studerende i filosofi.

Victor er nok den første i nyere tid til at bidrage med fagfilosofiske indsigter til den psykedeliske vidensbank i Danmark.

Det gør han ved at tage os med på en rejse gennem spørgsmålet om hvorvidt psykedelika kan gøre os til bedre moralske mennesker. Victor dykker ned i faglitteraturen på området, og argumenterer at vi måske kan se psykedelikas evne til at øge individers prosocialitet som en betegner for deres bioforbedrende egenskaber. Men, spørger Victor, er man nødvendigvis moralsk bedre, fordi man er mere prosocial, eller kan der også være negative facetter til denne egenskab?

 

Det tredje oplæg er konferencens indledende præsentation af Kevin Mikkelsen som er stifter af Center for Psykedelisk Dannelse. Kevin fortæller lidt om hvad psykedelisk dannelse er, hvorfor han mener det er vigtigt og hvad baggrunden og formålet med konferencen var.

 

  Senest har vi offentliggjort paneldialogen ‘Erfaringer fra Undergrunden‘. I dette panel kan du møde forskellige praktiserende der, legaliteten på trods, har mange års erfaring i at facilitere psykedeliske sessioner i forskellige former. Hvad er filosofien bag denne praksis? Hvilke fremgangsmåder bruger de til at screene og forberede rejsende? Hvad betyder det egentlig at “integrere” en psykedelisk session? Og hvad når det går galt – hvordan ser det ud, hvad kan man gøre, og hvordan kan det undgås?

Ønsker du at blive opdateret med det samme vi udgiver en ny videooptagelse, kan du følge Cepda på youtube her.

Møde med Psymposia-holdet

Bestyrelsen har tidligere på måneden haft møde med det psykedeliske netmedie og Watch Dog organisation Psymposia. Det var et frugtbart møde hvor vi bl.a. besluttede os for at indgå i et sparrings-samarbejde med jævnlige møder, mulighed for at oversætte deres materiale til dansk samt at arrangere webinarer med de dygtige individer derfra. Vi vil dog ikke komme til at indgå et officielt samarbejde, da Psymposia som Watch Dog organisation ikke allierer sig med andre aktører i feltet, da de ønsker at kunne bevare deres uafhængighed og ikke stå til ansvar for diverse andre aktørers ageren. Det har vi selvfølgelig fuld forståelse for, og er taknemmelige for at der er nogen der løfter den vigtige opgave i det psykedeliske rum. Anden halvdel af Psymposia-holdets podcast ‘Power Trip‘ som er udviklet i samarbejde med New York Magazine vil begynde at blive udgivet fra i morgen d. 1/3. Anden halvdel vil tage fat på sager om seksuelle krænkelser i den kliniske og forskningsbaserede brug af psykedeliske substanser.

Og til den læselystne.. 

Den første triprapport ‘State of Samadhi’ er landet på bloggen. Her kan du bl.a. læse om skribentens møde med et træ der angiveligt forsøgte at kommunikere med ham, en overvældende desperation og panikangst, samt oplevelsen af hvad der benævnes “state of samadhi” – en tilstand kendt fra buddhismen og hinduismen hvor man er i fuldstændig balance og har opnået en erkendelse af virkelighedens ultimative tilstand.

Dette er en virkelig beretning, også kendt som en “triprapport” blandt brugere af psykedelika. Kendetegnende for en triprapport er, at det ikke blot er en beskrivelse af hvordan den psykedeliske oplevelse ændrede den rejsende, men et unikt indblik i noget af den tvivl samt de modstridende elementer og spørgsmål der kan opstå under en psykedelisk rejse. Psykedeliske oplevelser kan antage et væld af forskellige former, farver og dybder. Denne beretning er ét eksempel herpå. Vi har valgt at udgive triprapporter der bidrager med et nuanceret indblik i hvad den psykedeliske oplevelse kan være. Det gør vi for at bidrage til vores mission om at udbrede nuanceret viden om psykedeliske substanser. Vi tillader skribenter at anvende pseudonym, da det kan være følsomt at dele sine oplevelser. Redaktionen er bekendt med skribenternes identitet. Ønsker du at bidrage med en historie, er du velkommen til at skrive på kontakt@psykedeliskdannelse.dk.

Har du lyst til at støtte vores arbejde og blive en del af et visionært fællesskab? Er du endnu ikke medlem af Cepda? Så kan du blive det her – du kan også melde dig som frivillig her. Har du gode engelskkundskaber, kan du blive en del af vores lønnede hold af oversættere. Vi leder derudover især efter personer som kunne have lyst til at hjælpe Cepda med håndtering af vores SoMe-profiler. Kontakt os på kontakt@psykedeliskdannelse.dk.

De bedste hilsner

Bestyrelsen

Center for Psykedelisk Dannelse