Nyhedsbrev november 2022

Kære medlemmer og andre interesserede

Hold lige fast, der er en del på programmet denne gang! Der er nemlig fuld fart på den psykedeliske bus. Stort velkommen til alle de nye medlemmer! Og til alle andre her en opfordring til at gribe chancen og få medlemskab for resten af året GRATIS (!). Det giver blandt andet rabat på vores arrangement med David Erritzøe i december. Mere om det lidt længere nede.

Ken Keseys kopi af den bus han brugte til at turnere gennem USA i 60erne (Joe Mabel/Wikipedia Commons).

Liste over integrationsterapeuter Vi er glade for at kunne offentliggøre Cepdas liste over integrationsterapeuter. Efter lang tids drøftelser, inklusion af adskillige aktører og revisionsrunder er vi i mål med et format, vi kan stå inde for. Det eneste, det kræver for at komme på listen, er, at man er professionelt medlem i Cepda, accepterer Cepdas Erklæring for integrationsterapeuter og besidder en relevant uddannelse.

Vi har valgt at lave en sådan liste for at

  • Bidrage til afstigmatisering af arbejdsområdet

  • Arbejde hen mod en etisk og faglig sikring på området

  • Gøre det lettere for klienter at finde en ikke-dømmende terapeut, hvis de oplever udfordringer i forbindelse med en psykedelisk oplevelse

Som i alt vores arbejde har vi lagt en stor ære i grundighed, saglighed og inklusion i vores konstruktion af listen. Vi håber, at mange – både terapeuter og brugere af psykedelika – vil få glæde af det arbejde, vi har lagt i at få denne liste op at stå. Du kan tilmelde dig listen her.

Medlemskongres i 2023 I november havde vi arbejdsdag, hvor vi tog et tilbageblik på året, der gik og skuede frem mod det nye. Vi begyndte her planlægningen af vores medlemskongres, som vil finde sted den 3. juni 2023 i København. Vi glæder os til en spændende dag med oplæg, dialog, musik og samvær. Sæt allerede nu kryds i kalenderen!

Psykedeliske Stemmer – et nyt Cepda-podcast

Cepda har endelig fået et podcast! Og vi har døbt det Psykedeliske Stemmer. Du kan både finde det på Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, og hvad der ellers findes derude! Det er en stor hjælp, hvis du gider at “følge” og “rate” podcastet! Det gør at vi kan nå længere ud. I det første afsnit skitserer Kevin Mikkelsen kort, hvad psykedeliske substanser er. De følgende afsnit er en interviewserie med en række prominente forskere, som vi foretog på ICPR (Interdisciplinary Conference for Psychedelic Research) i samarbejde med Regnfang-holdet. Regnfang kan også findes på de forskellige podcast-tjenester. Tjek dem ud, der er masser af godt indhold!

Videoer fra Psykedelisk Dannelse 2021

Det er knap til at tro, men der er nu gået et år siden afholdelsen af Danmarks første psykedeliske konference. Vi er stadig stolte over det flotte arrangement, vi fik på benene, og vi er glade for, at vi nu kan sige, at alle videoer er frit tilgængelige på vores youtube-kanal, hvor du altså nu kan finde knap 10 timers videomateriale om psykedelika på dansk! Senest har vi udgivet de tre paneldialoger “Etik i det psykedeliske felt”; “Musik til psykedelisk terapi” og; “Fremtiden for psykedelika”.

Derudover har vi udgivet de sidste to oplæg. Det første er af Jens Knud Larsen og omhandler den tidlige behandling med LSD i Danmark. Det andet oplæg bærer titlen ‘Psykedelika er ingen magisk pille’ og er fremført af Sidsel Marie Henriksen, som fortæller om sit kandidatspeciale omhandlende integration blandt psykedelika-brugere i Danmark. Sidsel er siden konferencen påbegyndt sit ph.d-studie ved Bergen Universitet, hvor hun udfører tværkulturel forskning i det psykedeliske stof Iboga. Stort tillykke til Sidsel, som vi også er så heldige at have med på holdet i Cepda!

En lille juleoverraskelse med David Erritzøe 

Til vores store begejstring lægger hjerneforskeren David Erritzøe turen et smut forbi Danmark i juletiden. Den 28. december har vi derfor i samarbejde med Psykedelisk Samfund arrangeret en samtaleaften med David, som til daglig er forsker ved Imperial College London. Samtalen varer ca. to timer med god tid til spørgsmål fra publikum, og der vil herefter være mulighed for spisning og lidt at drikke, mens Psykedelisk Samfund sørger for musikalske indslag. Du kan se facebook-begivenheden her og købe billet til arrangementet her. Rabatkoden til Cepda-medlemmer er udleveret i vores facebookgruppe.

Bidrag til den psykedeliske forskning – Spørgeskema til folk der har brugt psilocybin

Forskere fra Neurobiologisk Forskningsenhed ved Rigshospitalet og Psykiatrisk Forskningsenhed i Region Sjælland søger respondenter til et spørgeskema omhandlende danskeres anvendelse af psilocybin (“magiske svampe”).

Forskningsgruppen planlægger at udføre et såkaldt valideringsstudium af de danske oversættelser af en række spørgeskemaer, der i udenlandsk forskning har vist sig velegnet til at måle forskellige elementer af den psykedeliske oplevelse og psykologiske fænomener, der kan forekomme under en sådan. Et valideringsstudium kan hjælpe til at styrke validiteten af nuværende og fremtidig forskning i klassiske psykedelika som psilocybin i Danmark.

Spørgeskemaet tager ca. 20-30 minutter at gennemføre.

Husk at i kan følge med i al den danske forskning i psykedelika på https://psykedeliskdannelse.dk/dansk-forskning/.

Lidt fra det store udland: Psymposia og Wonderland skandale

Den såkaldte “cancel culture”, som den amerikanske højrefløj ofte proklamerer at være ofre for, har for alvor ramt det psykedeliske rum. Men som man næsten kunne forvente, var det folk fra venstrefløjen, der blev modtagerne. På “verdens førende” (arrangørens egne ord) psykedeliske konference, “Wonderland”, måtte journalister og forskere fra bl.a. det kritiske psykedeliske netmedie Psymposia se sig bandlyst fra at deltage. Det psykedeliske kulturikon Hamilton Morris gik derefter på scenen og leverede en meget simplificeret og sønderlemmende kritik af de, der var blevet udelukket. Seancen har skabt stor debat især på Twitter. Psymposia-holdets svar på miseren kan ses her.

Psykedelisk Journal Club #2 – Musik i Psykedelisk Terapi v. Catharina Messell

Den 11. januar kl. 19:30 inviterer vi til Psykedelisk Journal Club med Catharina Messell, som netop har udgivet en forskningsartikel om sit arbejde med musik til psykedelisk terapi. Catharina arbejder på Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet, hvor hun forsker i musikkens psykologiske rolle, dels som forberedende element til psilocybin-oplevelsen og dels som den musikalske understøttelse af selve psilocybin-sessionen. Hun er desuden én af terapeuterne, som ledsager forsøgspersonerne i studierne gennem forberedelse, den aktive psilocybin-oplevelse og den efterfølgende integration.

Aftenens artikel beskriver de proceduremæssige skridt og overvejelser bag udarbejdelsen af et nyt musikprogram, Copenhagen Music Program, der er skræddersyet til intensitetsprofilen af en medium/høj dosis psilocybin. Der gives praktiske eksempler på, hvordan man kan organisere processen med musikprogrammering sammen med en fuldstændig beskrivelse af Copenhagen Music Program og dets struktur. Du kan læse mere om arrangementet her og du kan tilmelde dig her.

Lidt til læsehesten

Skal du kun læse én ting i dag, er artiklen “A Theological Reckoning with “Bad Trips”” vores klare anbefaling. Forfatteren tackler spørgsmål omkring, hvad der er på spil, når spirituelle/mystiske/religiøse oplevelser bliver allemandseje. Hvordan kan vi meningsfuldt tilgå og italesætte oplevelser, der kan være enormt lidelsesfulde og/eller ryste os i vores ontologiske grundvold? Hvordan flytter vi os fra en binær god-dårlig/svær forståelse af psykedeliske oplevelser og hen mod en reel fænomenologisk tilgang, der nysgerrigt undersøger, hvordan den psykedeliske oplevelse influerer på det levede liv og ens oplevelsesverden(er)? Og hvordan undgår vi at negligere, henkaste eller “trip-shame”, når folk lider som følge af en psykedelisk oplevelse?

En anbefaling til de musikalske Denne måned kunne vi godt tænke os at rette opmærksomhed mod Michael Rasas mixes som kan findes på Soundcloud her. Michael Rasa gør den som psykedeliske komponist og DJ og har udgivet en række mixes til indre rejser. Alle mixes består af 3 dele, og delene kan kombineres vilkårligt. Part 1 – Settling In – er beregnet til den halve time, før man går på en indre rejse for at komme til stede i nuet og rummet. Del 2 – Going Deep – er til de første 2-3 timer og hjælper til gå dybt i følelser og minder (inklusive de mørke sider). Del 3 – Coming Back – er et langsomt skift til opløftende, livsbekræftende musik (celebration) og har også sidste fase, som er en stille landing og starten på integrationen. Især i del 2, hvor deltageren går dybt i sin oplevelse, er der en fin balance mellem at have musik, der skubber deltageren dybere, og musik, der får deltageren til at føle sig holdt og elsket.

Cepda søger aktive kræfter 

Vi leder efter nogle, der har forstand på SEO og lyst til at hjælpe os med løbende sparring. Vi leder også efter nogle, der kunne tænke sig at hjælpe os med at håndtere vores SoMe-profiler. Derudover leder vi efter nogle, der kunne tænke sig at hjælpe til med koordinering af diverse aktiviteter og eventplanlægning. Der er masser af fordele ved at være frivillig i Cepda; invitation til teambuilding-arrangementer, at være en del af et inspirerende hold, professionelt netværk, sparring og udvikling, en profil på hjemmesiden, at arbejde sammen om en god sag, mulighed for lønnede opgaver, gratis adgang til alle vores arrangementer og en række andre ting. Udfyld denne formular, hvis du er interesseret i en samtale 🙂 Er det ved at være tid til at blive medlem af Cepda?

Der bliver lagt et enormt stykke frivilligt arbejde i Cepda, og det er udelukkende medlemskontingenter der gør, at vi kan dække vores omkostninger. Synes du, at vores arbejde er værd at støtte og er du endnu ikke medlem af Cepda? Så kan du blive det her. Tusind tak for din støttte.

Må i alle have en hjertevarm december måned 🙂