Paneldeltager ved: ‘Musik til Psykedelisk Terapi‘ og facilitator ved workshoppen: ‘Musik og visualisering som forberedelse til psilocybin-oplevelsen ‘.

Cand.mag. i musikterapi; GIM-terapeut og forskningsmedarbejder ved Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet

Catharina har en cand.mag. i musikterapi, og er uddannet GIM-terapeut (Guided Imagery and Music), der har sit udspring i den tidlige psykedelika-assisterede terapi. Hendes faglige interessefelt er musikkens rolle i at understøtte og forstærke ændrede bevidsthedstilstande, med det formål at skabe kapacitet for psykologisk heling og udvikling.

Catharina arbejder på Neurobiologisk Forskningsenhed (NRU) på Rigshospitalet, hvor hun forsker i musikkens psykologiske rolle, dels som forberedende element til psilocybin-oplevelsen, og dels den musikalske understøttelse af selve psilocybin-sessionen. Hun er desuden én af terapeuterne som ledsager forsøgspersonerne i studierne gennem forberedelse, den aktive psilocybin-oplevelse og den efterfølgende integration.

Catharina har ladet sig inspirere af musikalske traditioner hun har mødt på sine rejser, med særlig interesse for de ceremonier og ritualer hvor musik og bevægelse bruges til at opnå og hente viden fra ændrede bevidsthedsniveauer. Hun spiller musik til kakaoceremonier, og holder jævnligt workshops.