Oplægsholder ved: ‘Den tidlige psykedeliske behandling i Danmark. LSD-behandlingen fra 1960 – 1974’.

Speciallæge i psykiatri.

Gæsteforsker ved Afdeling for Depression og Angst. Aarhus Universitetshospital, Skejby.

Jens Knud har arbejdet som overlæge ved bl.a. Region Hovedstadens Psykiatri og er forfatter til bogen “Depressionssygdommen – fra videnskab til klinisk praksis”  (2001).

Han har desuden – med udgangspunkt i det bevarede journalmateriale – foretaget en efterundersøgelse af de patienter, som medvirkede i Danmarks LSD-behandling fra 60’erne og 70’erne bl.a. ved Frederiksberg Hospital.

Hans forskning peger bl.a. på, at man bør vise stor forsigtighed i forhold til behandling af patienter med svære mentale lidelser, da disse har rapporteret alvorlige og langvarige bivirkninger efter LSD-behandling.