Oplægsholder ved: ‘Psykedelika er ingen magisk pille’, og paneldeltager ved ‘Etik i Det Psykedeliske Felt

Specialestuderende i Antropologi ved KU.
Medstifter af podcasten Regnfang

Sidsel Marie er specialestuderende i antropologi og har i foråret 2021 foretaget et længerevarende feltarbejde blandt psykedelika-brugere i Danmark. Gennem et fokus på integrationsfasen, undersøgte hun, hvordan folk forsøger at bygge bro mellem deres psykedeliske oplevelse og det levede daglige liv, alene og/eller sammen med andre. Det er netop dette feltarbejde, der danner baggrund for Sidsel Maries oplæg, hvor hun gennem historier fra det danske psykedelika miljø vil stille skarpt på hvordan relationelle og kontekstuelle omstændigheder indvirker på integrationsprocessen.

Derudover er Sidsel Marie medstifter og podcaster på Regnfang – et kulturmedie dedikeret til at udforske menneskesindet i dets mange facetter. Hun er desuden inviteret gæstetaler til Breaking Convention 2022.