Mathias Ebbesen Jensen, MD, PhD-stud.

Mathias (1)

Rådgiver

Jeg er læge og ph.d.-studerende ved Psykiatrisk Center på Rigshospitalet i København. Jeg er derudover initiativtager og daglig leder af det igangværende forskningsprojekt ‘The Quantum Trip Trial’, et randomiseret placebokontrolleret klinisk studie, der specifikt undersøger, om psilocybin kan bruges til behandling af alkoholafhængighed.

I en verden fuld af misinformation, skjulte økonomiske interesser og ulighed, er det ikke kun en meget påtrængende pligt, men også en meget stor glæde for mig som offentligt ansat forsker, at kunne give noget tilbage til samfundet. Vi har de seneste år set en kraftig stigning i interessen for psykedeliske stoffer, både indenfor og udenfor forskning, og der er derfor for alvor brug for steder med lødig og fri information. Cepda er et sådant sted. 

I Cepda bidrager jeg med mine lægefaglige kompetencer og viden på det psykedeliske område, når der er spørgsmål, jeg er kvalificeret til at svare på.