Sidsel Marie Henriksen, PhD-stud.

Sidsel farver

Projektmedarbejder

Sidsel Marie Henriksen er PhD studerende i antropologi på Bergens Universitet, M.Sc. i social antropologi fra Københavns Universitet samt bevægelsesfacilitator og podcaster på Regnfang.

Mit arbejde som podcaster, underviser og antropolog kredser alt sammen om forholdet mellem alternative bevidsthedstilstande og eksistentiel udfoldelse. På mit kandidatafsluttende, antropologiske feltarbejde og speciale undersøgte jeg forståelser og praksisser af psykedelisk integration blandt psykedelika brugere i Danmark.

Mit nuværende PhD projekt undersøger terapeutisk brug af iboga på tværs af forskellige kontekster i Gabon og i Europa. Jeg er særligt optaget af, hvorledes relationelle og kontekstuelle omstændigheder indvirker på den psykedeliske oplevelses terapeutiske potentiale, og jeg er derfor meget glad for at kunne tage del i Cepda og herigennem være med til at skabe et mangfoldigt, støttende, kritisk, og undersøgende fællesskab for psykedelisk brug i Danmark.

Som antropolog, ser jeg på lokalt forankret psykedelisk brug i henhold til globale bevægelser, og jeg finder det yderst vigtigt at skabe mere opmærksomhed på, hvorledes vi sikrer en fremtid, hvor den psykedeliske renæssance udfolder sig på en måde, der er frugtbar og bæredygtig i både økologisk, kulturel, og social forstand.

Nuværende, er mine primære arbejdsopgaver i Cepda at formidle forskning om psykedelika i både mundtlige og skriftlige formater, og jeg håber derigennem at være med til at skabe mere bevidsthed om de mange sammenfiltrede og komplekse faktorer, der indvirker på og omkranser psykedelisk praksis.