Søren Holm, PhD

soeren_holm_resized

Forebyggelseskonsulent og behandler

Søren Holm har en Ph.D. i Folkesundhed og arbejder som forebyggelseskonsulent og behandler i Aarhus Kommune.

Som en del af forskningsprojektet “Den Psykedeliske Renæssance” ved Center for Rusmiddelforskning har jeg været med til at afdække forskellige opfattelser af psykedelika, samt hvilken betydning disse opfattelser kan have i relation til rådgivning og behandling. Jeg interesserer mig særligt for årsagerne til positive og negative oplevelser samt rådgivning og behandling relateret til integration.

Der findes forskellige forklaringsmodeller, når vi forsøger at beskrive, hvordan psykedelika frembringer positive og negative oplevelser. Nogle modeller tager udgangspunkt i psykoanalytisk teori, mens andre lægger vægt på spirituelle oplevelser eller MR-skanninger. Jeg er åben overfor alle perspektiver og lytter gerne til andres erfaringer.

Min egen interesse i det psykedeliske felt, harmonerer godt med Cepdas mission om at udbrede saglig og nuanceret viden om psykedelika og etablere etisk funderede fællesskaber. Som rådgiver ved Cepda ønsker jeg at dele min viden og hjælpe med at forebygge samt bidrage til integretionen af negative oplevelser med psykedelika.