Retningslinjer for Cepdas online fællesskab

Cepdas online-fællesskab er et værdibaseret netværk og forum, hvor vi ønsker at arbejde hen mod en sikker, helhedsorienteret, socialt bevidst og lovlig integration af psykedeliske substanser i det danske samfund. Vi værdsætter deltagelsen og engagementet fra enhver, som ønsker at være en del af denne fælles rejse.

Cepdas online-fællesskab er et rigt, inkluderende og mangfoldigt fællesskab. Nogle dele af platformen har som mål at bringe professionelle sammen (terapeuter, antropologer, læger, filosoffer, advokater o.a.), andre er for folk der engagerer sig i selvudvikling, spirituel udforskning, kreativ udfoldelse, eller har deltaget i Cepdas arrangementer.

Vi er glade for at kunne invitere alle med interesse i psykedelika til at deltage i et positivt og konstruktivt fællesskab. For at sikre at dialogen foregår i en god tone og at vi ikke opfordrer til ulovlige eller farlige aktiviteter, beder vi alle om at bekræfte, at de kan støtte op om følgende retningslinjer:

Formål og værdier

Vi vil gerne styrke det psykedeliske fællesskab og en vidensbaseret, risiko-bevidst og skadesreducerende tilgang til psykedeliske substanser. Vi vil gerne understøtte en dialog i en venlig tone, hvor der er indbyrdes respekt mellem deltagerne, selvom vi kommer med forskellige forudsætninger – fagligt, personligt, økonomisk, socialt, aldersmæssigt osv. Vær åben, venlig og påskøn de forskelle der måtte være os imellem. Forskelle er også med til at skabe et rigere fællesskab.
Enhver deltager i Cepdas online-fællesskab er forpligtet på at overholde disse retningslinjer, og brud herpå kan medføre eksklusion.

Overholdelse af gældende lovgivning!

Alle deltagere i Cepdas online-fællesskab forventes at overholde gældende lovgivning i deres kommunikation på platformen. Cepda tolererer ikke salg og handel af ulovlige psykoaktive substanser ved organisationens arrangementer, internetplatforme og anden virke. Dette inkluderer reklame for arrangementer, der eksplicit indebærer indtagelse af psykedeliske substanser uden for en lovlig kontekst. Vi ønsker at udvikle og modne kulturen, så vi som samfund kan integrere psykedelika i en sikker og lovlig kontekst.

Vær opmærksom på ophavsrettighederne til indhold, som deles i fællesskabet.

Chikane & mobberi-fri zone!

Medlemmer skal behandle andre med respekt og afstå fra adfærd, der kan opfattes som mobning eller chikane, herunder ondsindet sladder. Hvis du oplever at blive udsat for mobning eller chikane, ret da henvendelse til Cepdas moderator-avatar ‘CepdaNauten’.

Skades- og risikoreduktion i din kommunikation!

I Cepda kommunikerer vi i en ånd, der sigter efter at reducere skadevirkninger og risiko. Når vi kommunikerer på Cepdas online-fællesskab anerkender og accepterer vi, at der tydeligvis er måder at bruge psykedeliske (og andre substanser) der er mere sikre end andre. Vær derfor opmærksom på at de råd, du giver, og den viden, du deler, er nuanceret og velfunderet, og vær opmærksom på, at hvad der kan være sikker brug for nogen, ikke er det for andre.

Åbenhed og transparens

Vi vil gerne undgå spam og trolls – så når du er en del af fællesskabet, kan du ikke være anonym. Det er derfor også en betingelse for at være en del af online-fællesskabet, at man har et billede af sig selv som profilbillede. Det er en forudsætning for opbygningen af et tillidsfuldt netværk. I denne forbindelse er det vigtigt at huske, at vores fællesskab er et fortroligt rum. Det er ikke tilladt at offentliggøre personfølsom information fra platformen andre steder uden tilladelse fra de involverede.

Ethvert medlem af Cepdas online-fællesskabs platform forpligter sig på at overholde disse retningslinjer og Cepdas overordnede værdigrundlag. Hosts og moderatorer vil efterleve disse, indgå i dialog hvor der opstår tvivl og ekskludere medlemmer, der ikke kan efterleve regelsættet.

Forbehold

Cepda står ikke inde for, eller garanterer, nøjagtigheden eller brugbarheden af den information der måtte blive delt medlemmer imellem i Cepdas online-fællesskab. Enhver delt information udtrykker forfatterens egne synspunkter og ikke nødvendigvis Cepdas eller nogen enhed tilknyttet Cepda.