Cepda er nu en registreret socialøkonomisk virksomhed!

Registreret socialøkonomisk virksomhed logo

Hos Center for Psykedelisk Dannelse (Cepda) er vi stolte over at kunne annoncere, at erhvervsstyrelsen har godkendt vores registrering som socialøkonomisk virksomhed. Denne registrering har fra starten været et af vores fokusområder, da vi ønsker at vores virksomhedsstruktur skal afspejle vores intention med organisationen: At være til glæde og gavn for individ som samfund.

Som registreret socialøkonomisk virksomhed forpligter Cepda sig til at være inddragende og ansvarlig i sit virke, at geninvestere overskud i organisationens formål samt at offentliggøre  regnskaber. Det er dermed også vores medlemmers og interessenters sikring for at vi tager vores virke dybt seriøst.

Foruden at være en registreret socialøkonomisk virksomhed, er Cepda organiseret som et kooperativ. Det betyder at Cepda er medarbejderejet og demokratisk struktureret. Hver anpartshaver har derfor én stemme uafhængigt af antallet af anparter i virksomheden. Vores mål hermed er at sørge for en lige magt- og ansvarsfordeling, så vi hele tiden holder hinanden op på vores fælles værdier, intentioner og ambitioner. 

I en tid præget af individualisme, personlig branding og erosionen af traditionelle fællesskaber, prioriterer vi at samles, spejle os i hinanden, gå i dialog, drage nytte af hinandens fagligheder, erfaringer og perspektiver. I en kamp for enhver sag, står vi stærkest sammen. 

Den psykedeliske fremtid – en pengemaskine eller muligheden for at tænke nyt?
Psykedeliske substanser gør for tiden sin entré på et af verdens mest lukrative markeder; medicinalindustrien. Derudover vinder de øjensynligt også stort indpas i den spirende ‘wellness’-industri. Begge disse industrier er – som de fleste andre – udemokratiske i deres grundvold, og oftere baseret på profitmaksimering end almenvældets ønsker og behov. For os indikerer den psykedeliske (r)evolution derfor et enestående tidspunkt til at kigge dybt og udvide vores bevidsthed omkring de underliggende strukturer, vores samfund er baseret på. 

Mange industrier er efterhånden domineret af store kapitalfonde og fjerne direktioner uden nogen forbindelse til eller ansvar overfor lokale økosystemer. Skulle det gøre sig gældende på det psykedeliske felt, ville disse aktører kunne standardisere og monopolisere behandlingscentre og behandlingsmetoder, fastsætte succeskriterier, patentere og markedsføre deres ‘produkter’ og trække kapital og ressourcer ud af lokalsamfund. 
Standardiserede protokoller og centre, udarbejdet af fjerne kapitalinteresser, tager ikke individuelle og sociale forskelle og muligheder i betragtning, men situerer det enkelte individ i en struktur uden noget socialt perspektiv.  

Vi mener grundlæggende ikke at den psykedeliske oplevelse og folks adgang hertil burde være underlagt de samme mekanismer og strukturelle skævvridninger som ellers gør sig gældende i store dele af medicinal- og wellnessindustrien. 

Situationen angående sundhedsvæsen og medicinalindustri er ganske givet ikke lige så grel i Danmark som den er i fx. USA, men det betyder ikke at den ikke på mange måder kunne være bedre. Inddragelse, medansvar, medindflydelse og et ligeværdigt møde mellem mennesker kan have en helbredende effekt i sig selv – både på individ og samfund. Derudover kan lokale initiativer og organisationer basere sig på lokal viden, behov og ønsker samt bidrage til stigende social integration for alle aktører involveret i processen. Vi ønsker med registreringen derfor at skubbe til en samtale om lokal forankring, indlejring og ansvar.

For mange er ét af de vigtigste elementer i den psykedeliske oplevelse den øgede følelse af forbundethed – Hvorfor ikke manifestere denne følelse i udformningen af vores sociale og økonomiske strukturer? 

I vores forståelse af disse sammenhænge henter vi meget inspiration hos Bennet A. Zelner der har udviklet ‘bestøvelses-tilgangen’ til udbredelsen af psykedelika-assisteret sundhedspleje. Læs mere om det her

Hvad vil Cepda så som registreret socialøkonomisk virksomhed? 
Ønsket om registrering som socialøkonomisk virksomhed har afledt en masse spændende samtaler i Cepda. Fx har vi diskuteret hvilke sociale formål vi præcist ønsker at kæmpe for, hvordan vi vil gøre det, hvordan vi vil inddrage medlemmer i udviklingen af organisationens aktiviteter, hvordan vi vil geninvestere overskud og hvordan vi vil gøre organisationen økonomisk bæredygtig. Ingen af disse samtaler er afsluttede, og vi ønsker fortsat at inkludere mange flere aktører i processen. Vi ved dog at det er helt centralt for os at arbejde for at fremme sundhed og læring.

Sundhed arbejder vi for gennem etableringen af sociale fællesskaber, udbredelse af kendskabet til psykedelikas sundhedsfremmende potentiale og ved at engagere os i dialoger og aktiviteter der fremmer lige adgang, best practice og skadesreduktion.

Vi arbejder for at stille information og læring til rådighed for alle. Derfor vedligeholder vi en informationsrig hjemmeside, og arrangerer begivenheder med lavest mulige billetpriser. Vi har for eksempel arrangeret konference ‘Psykedelisk Dannelse 2021’ med det udgangspunkt at gøre det muligt for alle at deltage. Man kan derfor som medlem få 2 dage spækket med oplæg, workshops, musik, kunst, dialoger og socialisering for kun 450 kr. 

Cepdas registering som socialøkonomisk virksomhed er for os en invitation til alle i det psykedeliske fællesskab. En invitation til at vi alle gør os overvejelser om, hvordan vi sammen skaber en bæredygtig psykedelisk fremtid. Der påhviler os alle et ansvar i denne proces, og hos Cepda står vi til rådighed med vejledning og sparring, for alle der måtte være interesserede i en ansvarlig og helhedsorienteret integration af psykedelika i det danske samfund.

Kan du spejle dig i vores vision og formål?
Vi er en medlemsfinansieret og -drevet organisation og er derfor afhængige af medlemskontingenter og frivillige kræfter. Vi bestræber os på at skabe et åbent og inkluderende fællesskab, og vi hører meget gerne fra folk, der kunne tænke sig at være en del af det.

Kontakt os gerne på kontakt@psykedeliskdannelse.dk
eller
meld dig ind på www.psykedeliskdannelse.dk