Chacruna Instituttets guide om opmærksomhed på seksuelle krænkelser til ayahuasca-miljøet

Chacruna guide

“Seksuelle krænkelser er aldrig din skyld. Hvis noget sker, opfordrer vi til, at du taler højt om det og rækker ud.”

Vi har som en del af vores samarbejde med Chacruna Instituttet oversat deres guide til ayahuasca-miljøet. Vi anser denne guide for rettidig nu. Flere søger mod sydamerikanske lande for at deltage i ceremonier, og samtidig er efterspøgslen på psykedeliske ceremonier i Danmark også i kraftig stigning. Mange øjner muligheden for at støtte andre mennesker i deres færd, men ikke alle lever op til de etiske rammer som vi må kunne forvente af hinanden i det psykedeliske miljø såvel som i samfundet generelt. Som en del af Cepdas mission forsøger vi at stille information til rådighed for alle, så vi sammen kan blive klædt på til at træffe informerede valg. 

“Seksuelle krænkelser og dårlig opførsel overfor kvindelige deltagere i ayahuasca-cirkler er desværre relativt udbredt. Præcise tal er svære at opnå, da de fleste sager aldrig kommer frem i lyset. Ikke desto mindre er problemet almen viden i ayahuasca-miljøet. Som en organisation der er dedikeret til folkeoplysende arbejde og kulturel forståelse for plantemedicin, ønsker vi ved Chacruna Instituttet ikke at tale kvinder fra at drikke ayahuasca, men hellere at øge opmærksomheden på seksuelle krænkelser og at tilbyde praktiske retningslinjer. Vi håber derved at øge sikkerheden for kvindelige deltagere i ayahuasca-ceremonier og fællesskaber. Mens vores guide er rettet mod at forhindre mandlige shamaners udnyttelse af kvindelige deltagere, som er den hidtil mest gængse form for udnyttelse, anerkender vi at krænkelser sker både af og mod andre køn. Denne guide favner en kulturelt følsom tilgang til at øge opmærksomhed på at undgå udnyttelse i typiske scenarier, uden at negligere det faktum at seksuelle krænkelser er lovstridige og uacceptable under alle omstændigheder.”

Download guiden herunder og læs videre…

Guiden kan meget gavnligt suppleres med denne podcast-episode fra Psychedelics Today. Gæsten er Dr. Daniela Peluso som har stået for at sammensætte guiden. Hun reflekterer i episoden over hende og holdets overvejelser omkring at lave en guide om så følsomt et emne.