Intention

“Be mindful of intention. Intention is the seed that creates the future”

~ Jack Kornfield

At sætte en intention er en essentiel del af det at bruge psykedelika til terapi og selvudvikling. Hvis vi ikke ved hvad vi ønsker, så er det svært at opnå det. Nogle gange ved vi ikke nødvendigvis hvad vi gerne vil henimod, men blot hvad vi vil væk fra – og så må vi starte vi der.

At anvende psykedelika uden intention er som at rejse ud i verden uden destination. Det kan blive en fin og spændende oplevelse, men det vil i bedste fald være netop det – en oplevelse. I “værste” fald kan det føles forvirrende, overvældende og chancen for at vi får en terapeutisk effekt er lille.

Intentionen har flere formål:

– Den hjælper os med at sætte retning og at skabe et ”commitment” til arbejdet med os selv

– Den virker som et fyrtårn der kan lede os og som motivation (hvorfor gør jeg det?)

– Den kan virke som en forståelsesramme for, og hjælpemiddel til integrationen af, vores oplevelser (hvordan giver mine oplevelser mening i forhold til min intention?)

Intention er ikke det samme som en forventning! Forventninger skabes i, og fra, hovedet med udgangspunkt i tidligere erfaringer og oplevelser. Brug af psykedelika og engagement i bevidsthedsudvidende praksis foregår i din underbevidsthed, som for de fleste af os, er meget lidt tilgængelig via vores hoved (eller det man kalder dagsbevidstheden). Dine forventninger vil højst sandsynligt være noget andet end det du rent faktisk kommer til at opleve så se om du kan slippe dem – også selvom du har tidligere erfaringer. Et åbent sind, overgivelse og tillid til processen gør ikke bare din oplevelse mere håndterbar, men åbner dig i højere grad for at modtage netop det som du har brug for i forhold til din intention.

Du vil kunne opleve at din proces går igang allerede når du har taget beslutningen om deltagelse så du kan med fordel åbne dig for indsigter og budskaber f.eks. i drømme, gennem symboler i naturen, under meditation og gennem oplevelse af synkronicitet, i tiden op til en ceremoni eller et retræte

Du kan også finde en intention ved for eksempel at tage dig tid til at meditere på og eventuelt skrive om temaer i dit liv. Intentioner kan for eksempel omhandle adfærd, værdier, mål, læring, relationer og spiritualitet (at have en intention er dog som sagt aldrig en garanti for, at du rent faktisk oplever eller får indsigt i det, du håbede på – men nogle gange får du måske indsigt i noget andet og vigtigere!). 

Eksempler på en intention:

  1. Jeg ønsker at udforske nye aspekter af mig selv, livet og min spiritualitet
  2. Jeg ønsker at forstå roden til mine afhængigheder
    iii. Jeg ønsker at få indsigt i, hvordan jeg kan blive mere omsorgsfuld over for mig selv og dem omkring mig 

Ressourcer