(Psyko)-spirituelle kriser

“Deep unspeakable suffering may well be called a baptism, a regeneration, the initiation into a new state.” – May Ann Evans

Begrebet “(psyko)spirituelle” kriser eller spiritual emergencies blev udviklet af Stanislav Grof, der i sit arbejde med LSD psykoterapi og holotropisk åndedrætsterapi, opdagede hvordan kriserne som hans patienter gennemgik ofte mindede om psykopatologier.

Grofs tilgang var dog ikke at indlægge patienterne eller ordinere psykofarmaka – i stedet arbejde han med patientens tilstande og hjalp dem med at skabe forståelse for dem. Processen der startede under LSD-terapien, fandt ikke altid en afslutning under terapi sessionen, hvilket medførte at processen fortsatte i tiden efter.

En (psyko)spirituel krise er en personlig krise, hvor individet oplever store ændringer i dets værdi- og meningssystem. Spirituelle oplevelser og erfaringer af forandrede bevidsthedstilstande, kan udfordre og opløse individets værdi- og meningssystem, herunder deres identitet, verdensforståelse, tro, ambitioner mv.

En sådan krise kan efterlade individet forvirret, og dermed forstyrre deres psykologiske og sociale funktion og velbefindende. Krisen kan starte som følge af en eksistentiel krise, nærdødsoplevelse, kundalinirejsning, mystiske oplevelser, psykedeliske erfaringer, spirituel praksis mv.

Krisen kan bl.a. bidrage til positiv udvikling gennem integrationsprocessen, som ofte med gavnlig effekt kan foregå i ledsagelse af en integrationsterapeut, der kan hjælp med at skabe mening af oplevelsen.

Det terapeutiske arbejde kan hjælpe med at få bygget bro imellem det gamle værdi- og meningssystem, og det nye, som der opstår ud af oplevelsen, indsigterne og den efterfølgende krise. Krise kommer af det oldgræske krisis hvilket kan oversættes til “vendepunkt”. Samme dobbeltbetydning gør sig gældende i det kinesiske skrifttegn for krise som både betyder “fare” og “mulighed”.

Krisen kan altså forstås som vendepunkt der, afhængigt af dens håndtering, kan bidrage til individets udvikling i positiv eller negativ retning.

Ressourcer

  • Center for Spiritual Emergence  
  • Klaus Gormsen (1996) Ekstasens nødvendighed
  • Stanislav og Christina Grof (1989) Spiritual Emergency – When Personal Transformation Becomes a Crisis 
  • Jules Evans (2019) Breaking Open: Finding a Way Through Spiritual Emergencies 
  • Christina Grof (1992) The Stormy Search for the Self – A Guide to Personal Growth Through Transformation Crisis (Dansk: Psykiske kriser – Personlig udvikling gennem kriser oversat af Jørgen Lumbye) 
  • Pema Chödrön (2001) The places that scare you 
  • Jack Kornfield (2000) After the Ecstasy, the Laundry 
  • Ken Wilber (1980) The Atman Project