MAPS

MAPS er en forkortelse for Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies og er den måske mest kendte organisation inden for psykedelika. MAPS er en non-profit som blev grundlagt i 1986 af Rick Doblin der stadig er adminstrerende direktør.

Organisationen er især kendt for dens studier med MDMA for post-traumatisk stress-syndrom, hvilke har vist meget lovende resultater og bidraget til en generel afstigmatisering af psykedelisk substanser. MAPS begrænser sig ikke til forskning men har også flere politiske og kulturelle elementer som fx. deres fortalervirksomhed for afkriminalisering og deres skadesreduktions-projekt Zendo Project.

De individer, der beskæftiger sig professionelt med MDMA-assisteret psykoterapi i Danmark, anvender oftest MAPS’ protokol for det.

Ressourcer