Integrationscirkel

En integrationscirkel, og lejlighedsvis benævnt en ‘delecirkel’ er en struktureret gruppesamtale, hvor man gennem deling og fortolkning af personlige erfaringer og oplevelser, lyttende støtte, og mellemmenneskelig forståelse forsøger at skabe et trygt fælles rum for at understøtte integration af psykedeliske oplevelser.

Integrationscirkler kan variere en smule i format og facon, men består som oftest i en kort fælles aktivitet guidet af en facilitator, hvorefter hver enkel deltager indbydes til at tale om deres psykedeliske oplevelse(r), deres generelle tilstand, eller hvad end de ellers måtte have på hjerte, mens resten af cirklens deltagere blot lytter.

Nogle gange afsluttes integrationscirklen med en åben diskussion, hvor de deltagende kan respondere på dét, der blev delt, dog altid med en finfølt sensitivitet for ikke at overtage eller konkludere på andres oplevelser, men snarere udtrykke hvad de andres ord igangsatte hos én selv. Det er meget forskelligt fra cirkel til cirkel, hvorvidt og i hvilken grad facilitatoren kommenterer og tolker på de deltagendes oplevelser.

I terapeutiske eller shamanistiske kontekster vil facilitatoren ofte indtage en mere aktiv rolle der hjælper de deltagende med at skabe betydning og mening, mens frivilligt initierede og faciliterede cirkler generelt er mere åbent styret af alle de deltagende.

Integrationscirkler afholdes ofte i forbindelse med ceremonier og retræter umiddelbart efter den psykedeliske oplevelse som en måde at bygge bro mellem ceremonien og hverdagen. Der findes desuden integrationscirkler og fællesskaber uden tilknytning til bestemte kontekster, hvor mennesker mødes på tværs af psykedeliske substanser, metoder og præferencer for at udveksle erfaringer.

Mange oplever, at deltagelse i en integrationscirkel er en vigtig brik i at forstå, huske og gøre brug af dine oplevelser, og at dét at tale med og lytte på andre, der har haft lignende oplevelser, kan være behjælpeligt for både at bearbejde svære oplevelser, ikke at føle sig alene og forvirret, men også for at finde inspiration og styrke til at skabe positive forandringer i ens liv.

Nuværende kan der henvises til Copenhagen Psychedelic Integration Community (CPIC), Psykedelisk Samfund København samt Integration Circles hos Psychedelic Society UK, som alle udbyder fremragende månedlige cirkler drevet af frivillige ildsjæle og donationsbåret deltagelse.

En af Cepdas kernemålsætninger er at sprede uddannelse samt at skabe bæredygtige sociale fællesskaber. Derfor udbyder vi gennem Cepda både workshops i integrations- og delingscirkler og støtter individer der gerne vil starte deres egne cirkler med råd, vejledning og kapital. Tag kontakt eller følg Cepda på Facebook og Instagram, hvis du ønsker at høre mere herom.

Ressourcer