Psykedelisk integration

Psykedelisk integration kan bredt betegnes som en proces, hvormed den psykedeliske oplevelse forbindes til den bredere eksistens. Den psykedeliske integrationsproces kan både omhandle forandringer i det enkelte individs liv samt mere kollektiv eller samfundsmæssig omskabelse. Integrationsprocessen tager sig meget forskelligt ud, men indbefatter ofte et forsøg på at omsætte og indflette indsigter, perspektiver og/eller måder at opleve og være på fra den psykedelisk påvirkede bevidsthed over i den ikke psykedelisk påvirkede bevidsthed og på denne måde bygge bro mellem det levede, daglige liv og den psykedeliske oplevelse.

Integration må derfor anses som en helt central bestanddel i realiseringen af psykedeliske substansers terapeutiske potentiale. Mange oplever, at integrationsprocessen kræver vedholdende handling, dedikation, tålmodighed og tid, og at dette arbejde kan støttes gennem samtaler og samvær med andre, indstiftelse af nye vaner og ved at skabe konkrete forandringer i ens hverdag.

Hver enkel gør klogest i løbende at skabe sin individuelle integrationspraksis, forsøge at lære sine egne behov og udfordringer at kende og tilpasse integrationsaktiviteter herefter. Når det er sagt, så følger her en liste med forslag til konkrete aktiviteter, som andre har fundet nyttige: meditation, vejrtrækningsøvelser, at skrive dagbog, at udtrykke sig gennem kunst, film, musik eller andre kreative udtryksformer, at komme i kontakt med kroppen via eksempelvis dans, yoga, vinterbadning eller kampsport, at være i naturen, at lytte til musik, at læse om filosofi, psykologi og religion, at deltage i kollektive integrationsaktiviteter såsom integrationscirkler og sociale arrangementer med andre psykedelika-bekendte, at dedikere tid til at tænke tilbage på tidligere på tidligere psykedeliske oplevelser, at skabe en ny vane, samt at tale med andre forstående mennesker om ens oplevelser.

I Danmark er det derudover efterhånden blevet relativt populært at opsøge en psykolog eller psykoterapeut som beskæftiger sig med psykedeliske integrationsarbejde. Disse er åbne for at snakke om psykedeliske oplevelser og kan assistere i at lave mening af dem.

Integrationsprocessen kan igangsættes allerede inden, man indtager psykedelika gennem forberedelse og eventuel fastsættelse af en intention for indtagelsen. Nogen oplever desuden at man gennem grundig forberedelse kan hjælpe integrationsarbejdet i tiden efter den psykedeliske oplevelse.

Ressourcer