Portræt af Stanislav Grof
Foto: Anton Nossik. Licens: Creative Commons BY 3.0

1 juli 1931 –

Psykiater, forfatter

Det er svært at overvurdere Grofs bidrag til den psykedeliske kultur. Hans værker står stadig som det største teoretiske bidrag til at forstå den psykedeliske oplevelse. Dele af det kan læses på dansk i serien Den indre rejse. Disse bidrag har også været fundamentale for hele feltet af transpersonlig psykologi.

Stanislav Grof blev født i 1931 i Tjekkoslovakiet. Han blev uddannet som psykiater og som en del af sine Ph.D. studier i Prag undersøgte han allerede i 50’erne LSD og andre psykedelikas virkninger på den menneskelige bevidsthed. Fra 1960-1967 var han forskningsleder på Prags psykiatriske forskningscenter.

Da han kom til USA i 1967 for at arbejde ved Johns Hopkins universitetet, havde han altså allerede erfaringer fra tusindvis af psykedeliske terapisessioner, som han havde afviklet i Tjekkoslovakiet. Han fortsatte arbejde på Maryland Psychiatric Research Center, hvor han bl.a. undersøgte psykedelisk terapi som et middel mod alkoholafhængighed.

Efter nedlukningen af den psykedeliske forskning i starten af 70’erne, udviklede han sammen med Christina Grof en stoffri åndedrætsteknik, Holotropisk Åndedrætsterapi (Holotropic Breathwork), som kan foranledige bevidsthedsændringer, som ikke ligger fjernt fra de psykedeliske tilstande. Dermed gjorde parret psykedeliske oplevelser tilgængelige for et bredt publikum i en årrække, hvor psykedelika var forbudt og stigmatiseret område. Ægteparret udarbejdede desuden konceptet ‘spirituelle kriser’ som stadig i dag er en central del af det psykedeliske vokabular.

Sammen med bl.a. Abraham Maslow og Jim Fadiman var han med til at grundlægge feltet transpersonlig psykologi, som udforsker hele feltet af den menneskelige erfaringsverden. Han argumenterer i sit arbejde for en radikal revision af psykiatri, psykologi og psykoterapi. En revision som indebærer at vores almindeligt vedtagne kort over den menneskelige psyke udvides betydeligt, så også de perinatale og transpersonlige områder inddrages.

Alle har fortjent at gøre sig bekendte med Grofs værker.